Hirrentyöstölaitteet
PassLog®

 • PASSLOG-1-960x500.jpg
 • PASSLOG-3-960x500.jpg
 • PASSLOG-4-960x500.jpg
 • PASSLOG-6-960x500.jpg
 • PASSLOG-31-960x500.jpg

Nurkkaliitokset:
 • kevytseinäura
 • satulanurkkaliitos
 • välipohjavasatyöstö
 • suora, epäsymmetrinen liitos
 • muotosulkeinen ulokkeeton nurkkaliitos pontilla
 • hirren sivulta läpiajettu T-liitos
 • mahdollistaa eripaksuisten seinien liitokset

PassLog® – hirrentyöstölinjalla hirsiaihioiden työstö hoituu tehokkaasti yhdellä syötöllä.

Koneelle ohjelmoidaan CAD-piirustus rakennuksesta, jonka perusteella ohjelma laskee optimaalisen käytön hirsiaihioille. Syötettävä hirsi voi olla vakiomittaista, esim. 6 m tai sekapituuksista. Hirsiaihiot käytetään mahdollisimman tehokkaasti; hukkapalojen määrä on vähäinen. Työntävä optimointivaste on pituudeltaan 12 metriä ja asemointitarkkuudeltaan 0,1 mm.

Koneella voidaan tehdä jopa kahta tai kolmea taloa samanaikaisesti. Laite tekee automaattisesti sahaukset, loveukset, poraukset ja kaiken vaadittavan työstön.

 

Pyörö-, höylä- ja lamellihirsien työstö

Nurkkasalvos saadaan PassLog® – linjalla sekä höylä, että pyöröhirteen. Poraukset hoidetaan neljällä täysin itsenäisellä porayksiköllä, joilla on mahdollisuus porata läpi ja puoleenväliin. Linjasto hoitaa aukkosahauksen (ikkunan sovittamisen seinään) ja päätyviistesahauksen.

Työstölaite katkaisee aihion viimeisenä työvaiheena, joten se valmistaa kuinka lyhyen hirren tahansa

Ohjausjärjestemä

 • PC-pohjainen
 • aihion mittaus ja optimointi
 • avoin liityntärajapinta CAD-ohjelmiin (HirsiCAD)
 • säätö- ja valvontatoiminnot
 • asetteiden talletus hirsivahvuuksittain
 • tarratulostus

PassLog® – asiakkaitamme:

 
Passimo Oy • Särkipadontie 5b, 62900 ALAJÄRVI • puh. 0400-565154 • myynti@passimo.com

© Passimo Oy 2019. All rights reserved. Site by Pelismo Oy / p+web®