Sahansyötöt ja tukinkääntäjät

Tukinsyöttölaitteistot kuorintaan ja sahalinjalle, myös vaihtoehtoisesti tukin kääntimellä varustettuna. Tukin kääntimet voivat olla varustettuja sekä ylä- tai alapuolisin kääntimin tai olla vaihtoehtoisesti kaari- tai lautaskääntimiä.

Kapasiteetti voi olla aina 40kpl tukkeja/min, puun pituuden (2,0 – 6,5 m) ja sahalinjan nopeuden mukaan.