Yhteydenottolomake

Olen kiinnostunut / Jag är interesserad av / I am interested in:

Tukkilajittelijat / Timmer sortering / Log sorter
Sahansyöttölaitteet / Matningsverk för stockar / Saw feed equipment
Dimensiolajittelijat / Dimension sortering / Dimension sorters
Kompilaitokset / Kombiverk / Combi plant
Kuivan sahatavaran käsittelylaitokset / Justerverk / Dry sorters
Rimoitus- ja paketointilaitokset / Ströläggningsmaskin ocpaketeringslinje / Stacking and packaging plants
Sivutuotekuljettimet / Sido produkt transportörer / By-product conveyors
Tasoseulat / Flis sållning / Level screens
Vaakalajittelijat / Horisontal sorteringslinje / Horizontal sorting lines
Puutavarakuivaamot / Virkestorkerier / Wood drying unit
Kostutusjärjestelmät / Luftfuktning systemer / Air moisturing systems
Höylälinja / Hyvellinje för sågade varor / Planing dept for sawn timber
Jatkojalostuslinja / Träföredlingssystem / Woodworking line
Sormijatkolinja / Fingerskarvningssystem / Fingerjoin line
Liimatuotelinja / Limprodukt system / Lamination line
Normaali puristin / Normal press / Normal press
Taajuuspuristin / Frekvens press / Frekvens press
Kontinlastauslaite / Container lastaren / Container loader