Contact form

Olen kiinnostunut / Jag är interesserad av / I am interested in:

  Tukkilajittelijat / Timmer sortering / Log sorter
  Sahansyöttölaitteet / Matningsverk för stockar / Saw feed equipment
  Dimensiolajittelijat / Dimension sortering / Dimension sorters
  Kompilaitokset / Kombiverk / Combi plant
  Kuivan sahatavaran käsittelylaitokset / Justerverk / Dry sorters
  Rimoitus- ja paketointilaitokset / Ströläggningsmaskin ocpaketeringslinje / Stacking and packaging plants
  Sivutuotekuljettimet / Sido produkt transportörer / By-product conveyors
  Tasoseulat / Flis sållning / Level screens
  Vaakalajittelijat / Horisontal sorteringslinje / Horizontal sorting lines
  Puutavarakuivaamot / Virkestorkerier / Wood drying unit
  Kostutusjärjestelmät / Luftfuktning systemer / Air moisturing systems
  Höylälinja / Hyvellinje för sågade varor / Planing dept for sawn timber
  Jatkojalostuslinja / Träföredlingssystem / Woodworking line
  Sormijatkolinja / Fingerskarvningssystem / Fingerjoin line
  Liimatuotelinja / Limprodukt system / Lamination line
  Normaali puristin / Normal press / Normal press
  Taajuuspuristin / Frekvens press / Frekvens press
  Kontinlastauslaite / Container lastaren / Container loader